Reserveringsvoorwaarden

1. Betrokken partijen
In alle gevallen handelt “SylviaItaly”, hierna te noemen SI, als boekingsagent uit naam van de eigenaar. Een huurder sluit in beginsel direct met de eigenaar van de accommodatie een contract en SI kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. SI is ook niet verantwoordelijk voor verplichtingen en beloftes, gedaan door derden, noch voor de daaruit voortvloeiende meningsverschillen. SI heeft echter een klachtenprocedure, zowel ten behoeve van de huurder als de eigenaar.

2. Waarborgsom in geval van schade
De eigenaar of diens agent kan aan de huurder een waarborgsom vragen bij zijn aankomst. Het geld zal aan de huurder terugbetaald worden aan het eind van zijn vakantie na aftrek van kosten ingeval van schade of huur van speciale diensten. Ook kunnen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht voor extra schoonmaak indien noodzakelijk. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken die bij het gehuurde behoren.
Alle schades moeten direct gemeld worden aan de eigenaar en aan SI.

3. Aansprakelijkheid
Noch SI, noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de huurder ingeval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt SI, noch de eigenaar enige verantwoordelijkheid.

4. Reserveringsvoorwaarden
a) U kunt telefonisch of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en SI bindend en rechtsgeldig.
b) Per boeking wordt een aanbetaling van 15% van het totale bedrag gevraagd. De betaling van de rest van de reissom vindt plaats op de dag van aankomst.

5. Beschrijvingen
Hoewel SI respectievelijk ter plaatse alle appartementen uiterst zorgvuldig heeft geïnspecteerd en beschreven, kan SI geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan SI niet op de hoogte is gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door SI aangeboden accommodaties binden SI niet. Ook draagt SI geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

6. Verantwoordelijkheid
De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet er zeker van zijn dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
a) Het aantal personen mag nooit hoger zijn dan op internet of op de voucher vermeld staat.
b) De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, die vermeld staan in de beschrijving van de accommodatie.
c) Er worden geen huisdieren toegelaten, tenzij anders vermeld.
d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten.

7. Klachtenprocedure
Ondanks dat wij uiterst secuur zijn met onze selectie en beschrijvingen, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In geval van een klacht dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar of de sleutelbewaarder. Als de klacht niet tot tevredenheid van de huurder ter plekke kan worden opgelost, dan dient de huurder telefonisch of per mail contact op te nemen met SI, niet later dan 72 uur na aanvang van de vakantie. Een schriftelijke bevestiging van de klacht dient binnen 7 dagen binnen te zijn. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de eventuele klacht. Elk meningsverschil tussen de in de reserveringsbevestiging vermelde partijen zal worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land. Wacht u in ieder geval niet met uw klacht totdat u weer thuis bent. In dat geval kan er geen onderzoek meer gedaan worden naar uw klacht.

Venetie SylviaItaly8

Advertenties